റോയൽ എൻഫീൽഡ് പാറകൾ

“നീയാ പഴയ സതീശൻ തന്നെ.”
“അല്ലടാ….ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങി”

“ചേട്ടാ ഈ ബുള്ളറ്റ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാ?”
“ബൈക്ക് പാർക്കിംഗ് അല്ലേ, അതിവിടെ തന്നെ.”
“സീ മിസ്റ്റർ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ബൈക്ക്. ദിസ് ഈസ് ബുള്ളറ്റ്!”

“ഡോക്ടർ ….. വണ്ടിയുടെ റിയർ വ്യൂ മിററിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തല ചുറ്റുന്നു”
“ഏതാ വണ്ടി?”
“ബുള്ളറ്റ്”
“എന്നാ മരുന്നൊന്നും വേണ്ട. വണ്ടി വിറ്റാൽ മതി, മാറിക്കോളും”

“കളിയാക്കണ്ട, ബുള്ളറ്റ് ഒരു വികാരമാണ്”
“മാസാമാസം വണ്ടിയുംകൊണ്ട് വർക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയാ ആർക്കായാലും വികാരം വരും”