കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ദുവിന്റെ അമ്മയുടെ ഫോണിലേക്കൊരു കോള്.
“ഹലോ, എന്നെ മനസ്സിലായോ? കുറച്ച് മാസം മുന്നെ മാട്രിമോണിയിൽ കല്യാണം ആലോചിച്ച സാഗറിന്റെ അമ്മയാണ്. അന്ന് നമ്മള് ഫോണില് സംസാരിച്ചിരുന്നു”
“ആ ഓർമ്മയുണ്ട്”
“ഉം… മോൾടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഇപ്പൊ പ്രൊഫൈല് കാണാനില്ല….”
“ആ കഴിഞ്ഞു, മെയ് മാസത്തില്.”
“ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിളിച്ചതാ?”
“എന്താ?”
“എന്റെ മോന് പി.എസ്.സി കിട്ടി”
“ഏ?”
“ആ, കിട്ടി. ന്നാ പിന്നെ വെക്കട്ടെ?… കുറെ പേരെ വിളിക്കാനുണ്ട്”
!!

Deepu Pradeep